2010
Bảng
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
A Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Morocco 4 3 75% 1 76.2 56.2 2
2 Egypt 4 3 75% 1 70 52.2 1
3 Algeria 4 3 75% 1 65.8 59.5 -1
4 Libya 4 1 25% 3 54 83.5 -1
5 Kuwait 4 0 0% 4 59.5 74 -4
B Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Lebanon 4 4 100% 0 80.2 50.2 4
2 Iraq 4 3 75% 1 73 71 1
3 Saudi Arabia 4 2 50% 2 58.5 61.5 -1
4 United Arab Emirates 3 0 0% 3 47 70 -3
5 Sudan 3 0 0% 3 64.7 80.3 -3