NBL
Tokyo Hachioji BEE Trains
83 - 81
(37 - 32)
Kết thúc
Fukushima Fire Bonds

Bảng xếp hạng

Tokyo Hachioji BEE Trains
Tr T B Ghi Mất +/- XH TL%
Tình hình chung 4 1 3 74.0 89.3 -15.3 13 25.0%
Chủ 2 0 2 69.0 83.5 -14.5 13 0.0%
Khách 2 1 1 79.0 95.0 -16.0 9 50.0%
Last 10 4 1 3 74.0 89.3 -15.3 25.0%
Fukushima Fire Bonds
Tr T B Ghi Mất +/- XH TL%
Tình hình chung 4 2 2 72.8 73.3 -0.5 9 50.0%
Chủ 2 1 1 73.0 75.5 -2.5 8 50.0%
Khách 2 1 1 72.5 71.0 1.5 8 50.0%
Last 10 4 2 2 72.8 73.3 -0.5 50.0%

Tỷ số quá khứ   

Tokyo Hachioji BEE Trains
FT HDP
NBL
F Eagles Nagoya Tokyo Hachioji BEE T 11477
NBL
F Eagles Nagoya Tokyo Hachioji BEE T 7681
NBL
Tokyo Hachioji BEE T Earth Friends Tokyo 7580
NBL
Tokyo Hachioji BEE T Earth Friends Tokyo 6387
Tokyo Hachioji BEE Trains
Fukushima Fire Bonds
FT HDP
NBL
Five Arrows Fukushima Fire Bonds 69 85
NBL
Five Arrows Fukushima Fire Bonds 73 60
NBL
Fukushima Fire Bonds 89ERS 67 79
NBL
Fukushima Fire Bonds 89ERS 79 72
FC
Yamagata Wyverns Fukushima Fire Bonds 89 58
-3.5
B
FC
Fukushima Fire Bonds Iwate B B 76 86
11.5
B
FC
Fukushima Fire Bonds Yokohama B-C 74 59
NBL
Fukushima Fire Bonds Tsukuba Robots 87 83
NBL
Fukushima Fire Bonds Tsukuba Robots 82 98
NBL
Fukushima Fire Bonds Yamagata Wyverns 93 73
NBL
89ERS Fukushima Fire Bonds 84 89
NBL
89ERS Fukushima Fire Bonds 73 86
NBL
Fukushima Fire Bonds Earth Friends Tokyo 90 77
NBL
Fukushima Fire Bonds Earth Friends Tokyo 87 74
NBL
Iwate B B Fukushima Fire Bonds 81 86
NBL
Iwate B B Fukushima Fire Bonds 74 83
NBL
Aomori Wats Fukushima Fire Bonds 86 83
NBL
Aomori Wats Fukushima Fire Bonds 99 100
NBL
Fukushima Fire Bonds Hiroshima Dragonflies 73 84
NBL
Fukushima Fire Bonds Hiroshima Dragonflies 76 77
NBL
Yamagata Wyverns Fukushima Fire Bonds 75 80
NBL
Kanazawa Samuraiz Fukushima Fire Bonds 92 87
NBL
Kanazawa Samuraiz Fukushima Fire Bonds 65 83
NBL
Happinets Fukushima Fire Bonds 91 74
NBL
Happinets Fukushima Fire Bonds 100 69
NBL
Five Arrows Fukushima Fire Bonds 72 88
NBL
Five Arrows Fukushima Fire Bonds 73 82
NBL
F Eagles Nagoya Fukushima Fire Bonds 84 82
NBL
F Eagles Nagoya Fukushima Fire Bonds 89 73
NBL
Yamagata Wyverns Fukushima Fire Bonds 62 73
NBL
Yamagata Wyverns Fukushima Fire Bonds 86 60
Tất cảFukushima Fire Bonds

3 trận sắp tới

Tokyo Hachioji BEE Trains
Cách đây
NBL
Tokyo Hachioji BEE Trains Fukushima Fire Bonds 1 ngày
NBL
Kumamoto Volters Tokyo Hachioji BEE Trains 8 ngày
NBL
Kumamoto Volters Tokyo Hachioji BEE Trains 9 ngày
Fukushima Fire Bonds
Cách đây
NBL
Tokyo Hachioji BEE Trains Fukushima Fire Bonds 1 ngày
NBL
Fukushima Fire Bonds Hiroshima Dragonflies 8 ngày
NBL
Fukushima Fire Bonds Hiroshima Dragonflies 9 ngày