LNBP
Lenadores
90 - 84
(46 - 46)
Kết thúc
Correcaminos

Bảng xếp hạng

Lenadores
Tr T B Ghi Mất +/- XH TL%
Tình hình chung 0 0 0 0.0 0.0 0.0 13 0.0%
Chủ 0 0 0 0.0 0.0 0.0 13 0.0%
Khách 0 0 0 0.0 0.0 0.0 13 0.0%
Last 10 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Correcaminos
Tr T B Ghi Mất +/- XH TL%
Tình hình chung 0 0 0 0.0 0.0 0.0 8 0.0%
Chủ 0 0 0 0.0 0.0 0.0 8 0.0%
Khách 0 0 0 0.0 0.0 0.0 8 0.0%
Last 10 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%

Tỷ số quá khứ   

Correcaminos
FT HDP
LNBP
Capitanes Correcaminos 88 74
7
B
LNBP
Correcaminos Capitanes 74 79
-3.5
B
LNBP
Correcaminos Capitanes 92 90
-3.5
T
LNBP
Capitanes Correcaminos 91 58
LNBP
Capitanes Correcaminos 81 86
9.5
T
LNBP
Correcaminos Soles de Mexicali 87 76
-4.5
T
LNBP
Correcaminos Soles de Mexicali 106 101
-6
T
LNBP
Correcaminos Santos de San Luis 88 72
2.5
T
LNBP
Correcaminos Santos de San Luis 96 85
2.5
T
LNBP
Panteras Correcaminos 99 107
-2.5
T
LNBP
Panteras Correcaminos 91 96
-2.5
T
LNBP
Correcaminos Abejas 93 82
4
T
LNBP
Correcaminos Abejas 95 76
LNBP
Capitanes Correcaminos 94 66
8
B
LNBP
Capitanes Correcaminos 84 86
7.5
T
LNBP
Fuerza Regia Correcaminos 83 76
9
T
LNBP
Fuerza Regia Correcaminos 102 82
8
B
LNBP
Correcaminos Toros 106 91
-1.5
T
LNBP
Correcaminos Toros 83 92
0
B
LNBP
Aguacateros Correcaminos 89 76
6
B
LNBP
Aguacateros Correcaminos 98 92
8.5
T
LNBP
Mineros de Caborca) Correcaminos 82 78
6.5
T
LNBP
Mineros de Caborca) Correcaminos 85 83
5.5
T
LNBP
Soles de Mexicali Correcaminos 85 72
11
B
LNBP
Soles de Mexicali Correcaminos 105 82
9.5
B
LNBP
Santos de San Luis Correcaminos 83 90
0
T
LNBP
Santos de San Luis Correcaminos 96 92
6
T
LNBP
Abejas Correcaminos 82 106
3.5
T
LNBP
Abejas Correcaminos 103 101
LNBP
Toros Correcaminos 94 76
3.5
B
Tất cảCorrecaminos

3 trận sắp tới

Lenadores
Cách đây
LNBP
Lenadores Correcaminos 2 ngày
LNBP
Laguneros Lenadores 7 ngày
LNBP
Laguneros Lenadores 9 ngày
Correcaminos
Cách đây
LNBP
Lenadores Correcaminos 2 ngày
LNBP
Correcaminos Laguneros 15 ngày
LNBP
Correcaminos Laguneros 17 ngày