LNBP
Capitanes
91 - 61
(44 - 33)
Kết thúc
Angeles

Bảng xếp hạng

Capitanes
Tr T B Ghi Mất +/- XH TL%
Tình hình chung 0 0 0 0.0 0.0 0.0 11 0.0%
Chủ 0 0 0 0.0 0.0 0.0 11 0.0%
Khách 0 0 0 0.0 0.0 0.0 11 0.0%
Last 10 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Angeles
Tr T B Ghi Mất +/- XH TL%
Tình hình chung 0 0 0 0.0 0.0 0.0 2 0.0%
Chủ 0 0 0 0.0 0.0 0.0 2 0.0%
Khách 0 0 0 0.0 0.0 0.0 2 0.0%
Last 10 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%

Tỷ số quá khứ   

Capitanes
FT HDP
LNBP
Capitanes Soles de Mexicali 8387
-2
B
LNBP
Capitanes Soles de Mexicali 7479
-2
B
LNBP
Capitanes Soles de Mexicali 8485
0
B
LNBP
Soles de Mexicali Capitanes 7880
4
T
LNBP
Soles de Mexicali Capitanes 8069
4.5
B
LNBP
Fuerza Regia Capitanes 6870
5.5
T
LNBP
Fuerza Regia Capitanes 8081
LNBP
Fuerza Regia Capitanes 8369
2.5
B
LNBP
Capitanes Fuerza Regia 7562
2.5
T
LNBP
Capitanes Fuerza Regia 6968
2.5
B
LNBP
Capitanes Correcaminos 8874
7
T
LNBP
Correcaminos Capitanes 7479
-3.5
T
LNBP
Correcaminos Capitanes 9290
-3.5
B
LNBP
Capitanes Correcaminos 9158
LNBP
Capitanes Correcaminos 8186
9.5
B
LNBP
Libertadores Capitanes 87103
-7
T
LNBP
Libertadores Capitanes 86104
-6.5
T
LNBP
Mineros de Caborca) Capitanes 6276
1
T
LNBP
Mineros de Caborca) Capitanes 8281
-3
B
LNBP
Capitanes Soles de Mexicali 9891
-2.5
T
LNBP
Capitanes Soles de Mexicali 7795
2.5
B
LNBP
Capitanes Correcaminos 9466
8
T
LNBP
Capitanes Correcaminos 8486
7.5
B
LNBP
Capitanes Panteras 8780
11.5
B
LNBP
Capitanes Panteras 9263
10.5
T
LNBP
Capitanes Abejas 9271
11.5
T
LNBP
Capitanes Abejas 10596
10.5
B
LNBP
Capitanes Fuerza Regia 7062
-2
T
LNBP
Capitanes Fuerza Regia 6358
-1.5
T
LNBP
Capitanes Aguacateros 8482
4
B
LNBP
Capitanes Aguacateros 7479
Capitanes
Angeles
FT HDP
LNBP
Gansos Salvajes Angeles 81 79
-10.5
B
LNBP
Angeles Toros 104 109
LNBP
H Rojos Angeles 90 69
10.5
B
LNBP
Soles de Mexicali Angeles 97 86
4.5
B
LNBP
Soles de Mexicali Angeles 80 73
LNBP
Angeles Gigantes Edomex 95 87
11.5
B
LNBP
Angeles Gigantes Edomex 104 89
10
T
LNBP
Angeles Abejas 97 101
-5
T
LNBP
Angeles Abejas 92 94
-6.5
T
LNBP
Huracanes Angeles 88 94
5.5
T
LNBP
Correcaminos Angeles 97 102
-4
T
LNBP
Angeles Fuerza Regia 81 97
3.5
B
LNBP
Pioneros Angeles 111 85
LNBP
Angeles Pioneros 81 82
LNBP
Toros Angeles 98 80
11
B
LNBP
Angeles Fuerza Regia 85 82
LNBP
Fuerza Regia Angeles 107 99
5.5
B
LNBP
Angeles Panteras 101 78
LNBP
Angeles Panteras 104 87
-5.5
T
LNBP
Angeles Lechugueros 92 74
10
T
LNBP
Abejas Angeles 108 100
14
T
LNBP
Gigantes Edomex Angeles 86 96
-2.5
T
LNBP
Pioneros Angeles 97 90
15.5
T
LNBP
Panteras Angeles 105 90
10.5
B
LNBP
Lechugueros Angeles 85 88
LNBP
Gansos Salvajes Angeles 77 90
-11.5
T
LNBP
Halcones Xalapa Angeles 93 75
LNBP
H Rojos Angeles 89 84
10.5
T
LNBP
Huracanes Angeles 71 74
LNBP
Correcaminos Angeles 88 93
LNBP
Toros Angeles 77 69
15
T
Tất cảAngeles

3 trận sắp tới

Capitanes
Cách đây
LNBP
Capitanes Angeles 2 ngày
LNBP
Panteras Capitanes 8 ngày
LNBP
Panteras Capitanes 10 ngày
Angeles
Cách đây
LNBP
Capitanes Angeles 2 ngày
LNBP
Angeles Libertadores 7 ngày
LNBP
Angeles Libertadores 9 ngày