LNBP
Soles de Mexicali
88 - 79
(48 - 50)
Kết thúc
Panteras

Bảng xếp hạng

Soles de Mexicali
Tr T B Ghi Mất +/- XH TL%
Tình hình chung 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0.0%
Chủ 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0.0%
Khách 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0.0%
Last 10 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%
Panteras
Tr T B Ghi Mất +/- XH TL%
Tình hình chung 0 0 0 0.0 0.0 0.0 5 0.0%
Chủ 0 0 0 0.0 0.0 0.0 5 0.0%
Khách 0 0 0 0.0 0.0 0.0 5 0.0%
Last 10 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%

Thành tích đối đầu   

Ngày/Giải đấu Đội bóng FT HDP
LNBP
Panteras Soles de Mexicali 8296
-10
T
LNBP
Panteras Soles de Mexicali 84107
-8
T
LNBP
Soles de Mexicali Panteras 9579
LNBP
Soles de Mexicali Panteras 8580
15
B
LNBP
Soles de Mexicali Panteras 7987
6
B
LNBP
Soles de Mexicali Panteras 8084
LNBP
Panteras Soles de Mexicali 9779
-4
B
LNBP
Panteras Soles de Mexicali 9278
-3
B
LNBP
Panteras Soles de Mexicali 8486
-16.5
B
LNBP
Panteras Soles de Mexicali 76112
-14.5
T
Tất cảSoles de Mexicali

Tỷ số quá khứ   

Soles de Mexicali
FT HDP
LNBP
Capitanes Soles de Mexicali 8387
-2
T
LNBP
Capitanes Soles de Mexicali 7479
-2
T
LNBP
Capitanes Soles de Mexicali 8485
0
T
LNBP
Soles de Mexicali Capitanes 7880
4
B
LNBP
Soles de Mexicali Capitanes 8069
4.5
T
LNBP
Soles de Mexicali Aguacateros 8076
4.5
B
LNBP
Aguacateros Soles de Mexicali 96100
0
T
LNBP
Aguacateros Soles de Mexicali 8874
LNBP
Aguacateros Soles de Mexicali 7077
-2
T
LNBP
Soles de Mexicali Aguacateros 8472
5.5
T
LNBP
Soles de Mexicali Aguacateros 8183
5.5
B
LNBP
Santos de San Luis Soles de Mexicali 7679
-4
B
LNBP
Santos de San Luis Soles de Mexicali 7193
-4
T
LNBP
Soles de Mexicali Santos de San Luis 7994
LNBP
Soles de Mexicali Santos de San Luis 8775
10.5
T
LNBP
Correcaminos Soles de Mexicali 8776
-4.5
B
LNBP
Correcaminos Soles de Mexicali 106101
-6
B
LNBP
Soles de Mexicali Mineros de Caborca) 8369
7.5
T
LNBP
Soles de Mexicali Mineros de Caborca) 8477
7.5
B
LNBP
Capitanes Soles de Mexicali 9891
-2.5
B
LNBP
Soles de Mexicali Santos de San Luis 9074
11.5
T
LNBP
Soles de Mexicali Santos de San Luis 8586
11
B
LNBP
Soles de Mexicali Abejas 11372
12.5
T
LNBP
Soles de Mexicali Abejas 9599
13
B
FIBA AWC
Soles de Mexicali Fuerza Regia 8485
LNBP
Soles de Mexicali Toros 7677
8
B
LNBP
Soles de Mexicali Toros 9372
5.5
T
LNBP
Soles de Mexicali Libertadores 10192
16
B
LNBP
Soles de Mexicali Libertadores 10994
15.5
B
LNBP
Soles de Mexicali Correcaminos 8572
11
T
LNBP
Soles de Mexicali Correcaminos 10582
9.5
T
Soles de Mexicali
Panteras
FT HDP
LNBP
Toros Panteras 97 80
10.5
B
LNBP
Toros Panteras 88 69
9.5
B
LNBP
Panteras Aguacateros 81 88
-6.5
B
LNBP
Panteras Aguacateros 84 93
-7
B
LNBP
Libertadores Panteras 105 94
5.5
B
LNBP
Libertadores Panteras 97 88
5
B
LNBP
Panteras Correcaminos 99 107
-2.5
B
LNBP
Panteras Correcaminos 91 96
-2.5
B
LNBP
Mineros de Caborca) Panteras 94 77
8
B
LNBP
Mineros de Caborca) Panteras 90 73
8.5
B
LNBP
Panteras Soles de Mexicali 82 96
-10
B
LNBP
Panteras Soles de Mexicali 84 107
-8
B
LNBP
Capitanes Panteras 87 80
11.5
T
LNBP
Capitanes Panteras 92 63
10.5
B
LNBP
Panteras Santos de San Luis 92 105
6
B
LNBP
Panteras Santos de San Luis 95 79
3
T
LNBP
Abejas Panteras 95 87
3
B
LNBP
Abejas Panteras 93 98
6
T
LNBP
Panteras Fuerza Regia 76 78
-10.5
T
LNBP
Panteras Fuerza Regia 69 87
-7
B
LNBP
Aguacateros Panteras 81 65
7.5
B
LNBP
Aguacateros Panteras 97 87
5
B
LNBP
Correcaminos Panteras 91 81
LNBP
Correcaminos Panteras 86 83
6
T
LNBP
Soles de Mexicali Panteras 95 79
LNBP
Soles de Mexicali Panteras 85 80
15
T
LNBP
Santos de San Luis Panteras 87 74
LNBP
Santos de San Luis Panteras 84 95
LNBP
Fuerza Regia Panteras 98 70
14
B
LNBP
Fuerza Regia Panteras 86 65
8.5
B
Tất cảPanteras

Lịch sử kèo châu Á tương đồng

Soles de Mexicali
Tỷ số +/- HDP
LNBP
Soles de Mexicali Abejas 113 72 41
12.5
T
LNBP
Indios de Ciudad Jua Soles de Mexicali 89 95 -6
-12.5
B
LNBP
Correcaminos Soles de Mexicali 80 111 -31
-12.5
T
Panteras
Tỷ số +/- HDP
LNBP
Soles de Mexicali Panteras 78 64 14
12.5
B

3 trận sắp tới

Soles de Mexicali
Cách đây
LNBP
Soles de Mexicali Panteras 2 ngày
LNBP
Abejas Soles de Mexicali 11 ngày
LNBP
Abejas Soles de Mexicali 12 ngày
Panteras
Cách đây
LNBP
Soles de Mexicali Panteras 2 ngày
LNBP
Panteras Capitanes 8 ngày
LNBP
Panteras Capitanes 10 ngày