Arg TSC
Estudiantes Concordia
84 - 89
(40 - 47)
Kết thúc
San Martin

Thành tích đối đầu   

Ngày/Giải đấu Đội bóng FT HDP
Arg TSC
S Martin Estudiantes Concordia 8488
8.5
T
LNB
Estudiantes Concordia S Martin 7677
-7.5
T
LNB
S Martin Estudiantes Concordia 8173
14
T
Arg TSC
Estudiantes Concordia S Martin 8075
-3.5
T
Arg TSC
S Martin Estudiantes Concordia 9175
8
B
LNB
S Martin Estudiantes Concordia 8959
8.5
B
LNB
Estudiantes Concordia S Martin 8378
3.5
T
LNB
Estudiantes Concordia S Martin 8978
-5
T
LNB
S Martin Estudiantes Concordia 8566
6
B
LNB
S Martin Estudiantes Concordia 7082
8
T
Tất cảEstudiantes Concordia

Tỷ số quá khứ   

Estudiantes Concordia
FT HDP
Arg TSC
Regatas Estudiantes Concordia 6967
1
B
Arg TSC
Formosa Estudiantes Concordia 8276
8
T
Arg TSC
Estudiantes Concordia Comunicaciones Merce 8979
5.5
T
Arg TSC
Estudiantes Concordia Regatas 7265
3
T
Arg TSC
S Martin Estudiantes Concordia 8488
8.5
T
Arg TSC
Comunicaciones Merce Estudiantes Concordia 5568
7.5
T
LNB
Estudiantes Concordia Quimsa 7379
0
B
LNB
Estudiantes Concordia Quimsa 8175
0
T
LNB
Quimsa Estudiantes Concordia 10166
9
B
LNB
Quimsa Estudiantes Concordia 8074
9.5
T
LNB
Estudiantes Concordia Atenas 6662
0
T
LNB
Estudiantes Concordia Quimsa 7677
2.5
B
LNB
Estudiantes Concordia S Martin 7677
-7.5
T
LNB
Ferro Carril Oeste Estudiantes Concordia 8480
2.5
B
LNB
Estudiantes Concordia ATLETICO ARGENTINO JUNIN 9276
5.5
T
LNB
Estudiantes Concordia Salta 7459
3.5
T
LNB
E de BB Estudiantes Concordia 8955
5.5
B
LNB
Quilmes Estudiantes Concordia 8772
4
B
LNB
Penarol Estudiantes Concordia 8579
3
B
LNB
Estudiantes Concordia Comunicaciones Merce 7779
8
B
LNB
Estudiantes Concordia Ferro Carril Oeste 8782
6.5
B
LNB
Estudiantes Concordia Boca 8180
8
B
LNB
Estudiantes Concordia Formosa 7755
3.5
T
FIBA AWC
Estudiantes Concordia Regatas 5960
-2.5
T
LNB
Estudiantes Concordia Hispano Americano 8184
9
B
FIBA AWC
Estudiantes Concordia Regatas 6191
LNB
Estudiantes Concordia Obras 9894
5
B
FIBA AWC
Estudiantes Concordia AS.Hebraica Macabi 7154
8
T
FIBA AWC
Estudiantes Concordia Regatas 6280
-5.5
B
LNB
Estudiantes Concordia Gimnasiay Esgrima 9392
5.5
B
Arg TSC
Salta Estudiantes Concordia 6764
3
H
Arg TSC
Salta Estudiantes Concordia 7962
4
B
Arg TSC
Estudiantes Concordia Salta 7364
Arg TSC
Estudiantes Concordia Formosa 7381
5
B
Arg TSC
Estudiantes Concordia S Martin 8075
-3.5
T
Arg TSC
Formosa Estudiantes Concordia 7970
5
B
Arg TSC
Regatas Estudiantes Concordia 8589
4.5
T
Arg TSC
Estudiantes Concordia Regatas 7476
10
B
Arg TSC
Estudiantes Concordia Comunicaciones Merce 9775
3
T
Arg TSC
S Martin Estudiantes Concordia 9175
8
B
Arg TSC
Comunicaciones Merce Estudiantes Concordia 9280
1.5
B
Estudiantes Concordia
San Martin
FT HDP
Arg TSC
Comunicaciones Merce S Martin 70 72
-2.5
B
Arg TSC
Formosa S Martin 97 90
4
B
Arg TSC
S Martin Estudiantes Concordia 84 88
8.5
B
Arg TSC
S Martin Formosa 82 76
7.5
B
LNB
S Martin San Lorenzo- -Casla 56 72
3
B
LNB
San Lorenzo- -Casla S Martin 77 60
5.5
B
LNB
S Martin San Lorenzo- -Casla 91 74
4.5
T
LNB
S Martin San Lorenzo- -Casla 80 79
4.5
B
LNB
San Lorenzo- -Casla S Martin 96 68
5.5
B
LNB
San Lorenzo- -Casla S Martin 86 80
6
H
LNB
Atenas S Martin 84 85
2.5
T
LNB
S Martin Atenas 80 78
8
B
LNB
S Martin Atenas 88 60
6.5
T
LNB
S Martin Gimnasiay Esgrima 68 58
5.5
T
LNB
Gimnasiay Esgrima S Martin 68 80
4
T
LNB
Gimnasiay Esgrima S Martin 65 60
4.5
B
LNB
S Martin Gimnasiay Esgrima 79 77
5
B
LNB
S Martin Gimnasiay Esgrima 60 69
10
B
LNB
S Martin Boca 84 67
12.5
T
LNB
Boca S Martin 74 75
-4.5
B
LNB
Boca S Martin 69 67
-5
B
LNB
Regatas S Martin 66 72
-2.5
T
LNB
Estudiantes Concordia S Martin 76 77
-7.5
B
LNB
Hispano Americano S Martin 61 92
-3
T
LNB
Instituto de Cordoba S Martin 81 85
5.5
T
LNB
Atenas S Martin 94 89
2.5
B
LNB
Formosa S Martin 98 82
-2.5
B
LNB
Comunicaciones Merce S Martin 63 70
-5.5
T
LNB
Quimsa S Martin 72 81
3
T
LNB
Olimpico S Martin 76 80
-2
T
LNB
Salta S Martin 79 78
-4
B
Arg TSC
Instituto de Cordoba S Martin 74 83
Arg TSC
S Martin Gimnasiay Esgrima 85 83
7
B
Arg TSC
S Martin Salta 89 78
13
B
Arg TSC
Salta S Martin 65 71
-2
T
Arg TSC
S Martin Atenas 98 83
13.5
T
Arg TSC
Atenas S Martin 85 95
-3.5
T
Arg TSC
Comunicaciones Merce S Martin 72 90
-4.5
T
Arg TSC
Regatas S Martin 87 92
-3
T
Arg TSC
S Martin Comunicaciones Merce 78 62
13.5
T
Arg TSC
S Martin Regatas 90 79
9
T
Arg TSC
Estudiantes Concordia S Martin 80 75
-3.5
B
Arg TSC
Formosa S Martin 77 86
-4
T
Arg TSC
S Martin Estudiantes Concordia 91 75
8
T
Arg TSC
S Martin Formosa 85 74
11.5
B
Tất cảSan Martin

Thống kê TLCA

  Estudiantes Concordia San Martin
Thắng Thua Thắng Thua
FT 8(80%) 2(20%) 0(0%) 4(100%)
Chủ 4(100%) 0(0%) 0(0%) 2(100%)
Khách 4(67%) 2(33%) 0(0%) 2(100%)
6trận gần đây
B
T
T
T
T
T
B
B
B
B
-
-

Thống kê TL Tài Xỉu

  Estudiantes Concordia San Martin
Tài Xỉu Tài Xỉu
FT 3(30%) 7(70%) 3(75%) 1(25%)
Chủ 1(25%) 3(75%) 2(100%) 0(0%)
Khách 2(33%) 4(67%) 1(50%) 1(50%)
6trận gần đây
X
X
T
X
T
X
X
T
T
T
-
-

Lịch sử kèo châu Á tương đồng

Estudiantes Concordia
Tỷ số +/- HDP
LNB
Estudiantes Concordia Salta 74 59 15
3.5
T
LNB
Estudiantes Concordia Formosa 77 55 22
3.5
T
SABCC
Estudiantes Concordia Guaros de Lara 79 82 -3
3.5
B
San Martin
Tỷ số +/- HDP
LNB
Estudiantes Concordia S Martin 83 78 5
3.5
B
LNB
Ferro Carril Oeste S Martin 72 66 6
3.5
B
LNB
Quimsa S Martin 81 89 -8
3.5
T

3 trận sắp tới

Estudiantes Concordia
Cách đây
Arg TSC
Estudiantes Concordia Union de Formosa 5 ngày
San Martin
Cách đây
Arg TSC
San Martin Regatas de Corrientes 3 ngày
Arg TSC
San Martin Comunicaciones Mercedes 8 ngày
Arg TSC
Regatas de Corrientes San Martin 10 ngày