Korisliiga
Lapuan Korikobrat
90 - 108
(40 - 59)
Kết thúc
Tampereen Pyrinto

Bảng xếp hạng

Lapuan Korikobrat
Tr T B Ghi Mất +/- XH TL%
Tình hình chung 1 0 1 73.0 110.0 -37.0 7 0.0%
Chủ 0 0 0 0.0 0.0 0.0 7 0.0%
Khách 1 0 1 73.0 110.0 -37.0 7 0.0%
Last 10 1 0 1 73.0 110.0 -37.0 0.0%
Tampereen Pyrinto
Tr T B Ghi Mất +/- XH TL%
Tình hình chung 1 1 0 110.0 73.0 37.0 4 100.0%
Chủ 1 1 0 110.0 73.0 37.0 4 100.0%
Khách 0 0 0 0.0 0.0 0.0 4 0.0%
Last 10 1 1 0 110.0 73.0 37.0 100.0%

Thành tích đối đầu   

Ngày/Giải đấu Đội bóng FT HDP
Korisliiga
Pyrinto Lapuan Korikobrat 8568
17
H
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Pyrinto 6988
-7.5
B
Korisliiga
Pyrinto Lapuan Korikobrat 10694
16
T
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Pyrinto 8681
-2.5
T
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Pyrinto 9182
7
T
Korisliiga
Pyrinto Lapuan Korikobrat 7476
3.5
T
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Pyrinto 9280
2
T
Korisliiga
Pyrinto Lapuan Korikobrat 6781
5.5
T
Korisliiga
Pyrinto Lapuan Korikobrat 10669
9
B
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Pyrinto 8670
-2.5
T
Tất cảLapuan Korikobrat

Tỷ số quá khứ   

Lapuan Korikobrat
FT HDP
Korisliiga
Kataja Lapuan Korikobrat 11073
Korisliiga
Salon Vilpas Lapuan Korikobrat 11063
27
B
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Helsinky Seagulls 8393
-9.5
B
Korisliiga
KTP Lapuan Korikobrat 113119
17.5
T
Korisliiga
Kouvot Lapuan Korikobrat 9972
17
B
Korisliiga
Lapuan Korikobrat BC Nokia 88105
-8.5
B
Korisliiga
UU-Korihait Lapuan Korikobrat 9485
2
B
Korisliiga
Helsinky Seagulls Lapuan Korikobrat 9165
16.5
B
Korisliiga
Pyrinto Lapuan Korikobrat 8568
17
H
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Espoo United 8386
-1
B
Korisliiga
Kataja Lapuan Korikobrat 10573
14.5
B
Korisliiga
Karhu Lapuan Korikobrat 8975
18
T
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Karhu 7993
-8.5
B
Korisliiga
Kataja Lapuan Korikobrat 8970
17
B
Korisliiga
Lapuan Korikobrat KTP 9389
-3.5
T
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Salon Vilpas 75127
-15.5
B
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Kouvot 9972
-6
T
Korisliiga
BC Nokia Lapuan Korikobrat 8878
10
H
Korisliiga
Lapuan Korikobrat UU-Korihait 8385
4
B
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Pyrinto 6988
-7.5
B
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Helsinky Seagulls 7479
-10
T
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Kataja 7386
-12.5
B
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Kataja 83102
-10
B
Korisliiga
Lapuan Korikobrat BC Nokia 7091
-3.5
B
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Espoo United 82109
-1
B
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Karhu 103102
-6
T
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Salon Vilpas 77100
-9
B
Korisliiga
Lapuan Korikobrat KTP 7592
5
B
Korisliiga
Lapuan Korikobrat UU-Korihait 9199
9.5
B
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Pyrinto 8681
-2.5
T
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Kouvot 7684
-2.5
B
Lapuan Korikobrat
Tampereen Pyrinto
FT HDP
Korisliiga
Pyrinto Ura Basket 110 73
9
T
Korisliiga
Karhu Pyrinto 108 75
11
B
Korisliiga
Pyrinto Karhu 88 100
1
B
Korisliiga
Karhu Pyrinto 84 74
8
B
Korisliiga
Kouvot Pyrinto 84 77
3.5
B
Korisliiga
Pyrinto Espoo United 107 87
11.5
T
Korisliiga
Kataja Pyrinto 82 67
4.5
B
Korisliiga
Pyrinto Karhu 107 111
2.5
B
Korisliiga
Salon Vilpas Pyrinto 88 61
12.5
B
Korisliiga
Pyrinto Helsinky Seagulls 97 87
4
T
Korisliiga
KTP Pyrinto 101 77
-2.5
B
Korisliiga
Pyrinto Lapuan Korikobrat 85 68
17
H
Korisliiga
BC Nokia Pyrinto 90 95
3.5
T
Korisliiga
Pyrinto UU-Korihait 109 81
20
T
Korisliiga
Pyrinto Kataja 95 80
2
T
Korisliiga
Espoo United Pyrinto 86 94
-3.5
T
Korisliiga
Pyrinto Kouvot 78 89
3.5
B
Korisliiga
Karhu Pyrinto 82 75
5
B
Korisliiga
Pyrinto Salon Vilpas 87 83
-2.5
T
Korisliiga
Helsinky Seagulls Pyrinto 92 75
4
B
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Pyrinto 69 88
-7.5
T
Korisliiga
Karhu Pyrinto 81 83
8.5
T
Korisliiga
Kataja Pyrinto 92 79
6.5
B
Korisliiga
Salon Vilpas Pyrinto 107 74
9.5
B
Korisliiga
KTP Pyrinto 95 87
-5.5
B
Korisliiga
BC Nokia Pyrinto 75 97
2.5
T
Korisliiga
Kouvot Pyrinto 100 95
6
T
Korisliiga
Espoo United Pyrinto 99 104
1.5
T
Korisliiga
Helsinky Seagulls Pyrinto 69 78
8
T
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Pyrinto 86 81
-2.5
B
Tất cảTampereen Pyrinto

Lịch sử kèo châu Á tương đồng

Lapuan Korikobrat
Tỷ số +/- HDP
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Pyrinto 69 88 -19
-7.5
B
Korisliiga
Karhu Lapuan Korikobrat 71 78 -7
7.5
T
Korisliiga
Salon Vilpas Lapuan Korikobrat 93 74 19
7.5
B
Tampereen Pyrinto
Tỷ số +/- HDP
Korisliiga
Lapuan Korikobrat Pyrinto 69 88 -19
-7.5
T
Korisliiga
Pyrinto Helsinky Seagulls 74 65 9
7.5
T
Korisliiga
Pyrinto Helsinky Seagulls 97 72 25
7.5
T

3 trận sắp tới

Lapuan Korikobrat
Cách đây
Korisliiga
Salon Vilpas Lapuan Korikobrat 5 ngày
Korisliiga
Lapuan Korikobrat KTP Basket 7 ngày
Korisliiga
Helsinky Seagulls Lapuan Korikobrat 13 ngày
Tampereen Pyrinto
Cách đây
Korisliiga
Joensuun Kataja Tampereen Pyrinto 5 ngày
Korisliiga
Tampereen Pyrinto Salon Vilpas 12 ngày
Korisliiga
KTP Basket Tampereen Pyrinto 14 ngày