liga A-1
KK Zabok
91 - 88
(27 - 46)
Kết thúc
KK Zadar

Bảng xếp hạng

KK Zabok
Tr T B Ghi Mất +/- XH TL%
Tình hình chung 1 0 1 82.0 84.0 -2.0 12 0.0%
Chủ 0 0 0 0.0 0.0 0.0 12 0.0%
Khách 1 0 1 82.0 84.0 -2.0 12 0.0%
Last 10 1 0 1 82.0 84.0 -2.0 0.0%
KK Zadar
Tr T B Ghi Mất +/- XH TL%
Tình hình chung 1 1 0 101.0 88.0 13.0 3 100.0%
Chủ 0 0 0 0.0 0.0 0.0 4 0.0%
Khách 1 1 0 101.0 88.0 13.0 1 100.0%
Last 10 1 1 0 101.0 88.0 13.0 100.0%

Thành tích đối đầu   

Ngày/Giải đấu Đội bóng FT HDP
liga A-1
KK Zabok KK Zadar 6987
liga A-1
KK Zadar KK Zabok 9876
liga A-1
KK Zadar KK Zabok 8381
liga A-1
KK Zabok KK Zadar 7192
liga A-1
KK Zadar KK Zabok 9581
liga A-1
KK Zabok KK Zadar 8784
liga A-1
KK Zabok KK Zadar 5680
liga A-1
KK Zadar KK Zabok 9864
Tất cảKK Zabok

Tỷ số quá khứ   

KK Zabok
FT HDP
liga A-1
Alkar KK Zabok 8482
liga A-1
KK Zabok KK Zadar 6987
liga A-1
KK Zadar KK Zabok 9876
liga A-1
KK Zabok KK Hermes Analitica 8051
liga A-1
Cibona Zagreb KK Zabok 7265
liga A-1
CO Split KK Zabok 8863
liga A-1
KK Zabok Jazan 9678
liga A-1
Skrljevo KK Zabok 8376
liga A-1
Kastela KK Zabok 6382
liga A-1
KK Zabok Zagreb 8574
liga A-1
BC Cedevita Zagreb KK Zabok 8568
liga A-1
KK Zabok Alkar 7266
Croatian Cup
BC Cedevita Zagreb KK Zabok 6659
Croatian Cup
Sibenka Sibenik KK Zabok 8486
liga A-1
KK Zadar KK Zabok 8381
liga A-1
KK Zabok KK Osjecki Sokol Osijek 9476
liga A-1
Sibenka Sibenik KK Zabok 7774
liga A-1
KK Hermes Analitica KK Zabok 6574
liga A-1
KK Zabok Cibona Zagreb 6897
Croatian Cup
Alkar KK Zabok 6777
liga A-1
KK Zabok CO Split 8185
liga A-1
Jazan KK Zabok 6983
liga A-1
KK Zabok Skrljevo 6566
liga A-1
KK Zabok Kastela 9270
liga A-1
KK Zabok BC Cedevita Zagreb 74111
liga A-1
KK Zabok KK Zadar 7192
liga A-1
KK Zabok Sibenka Sibenik 7281
liga A-1
KK Zabok KK Hermes Analitica 8388
liga A-1
KK Zabok Sibenka Sibenik 6993
liga A-1
KK Zabok BC Cedevita Zagreb 85103
liga A-1
KK Zabok Cibona Zagreb 7884
liga A-1
KK Zabok Jolly JBS 9885
liga A-1
KK Zabok Kvarner 8583
liga A-1
KK Zabok Gorica 7868
KK Zabok
KK Zadar
FT HDP
liga A-1
Bosco KK Zadar 88 101
ABL
KK Zadar BC Cedevita Zagreb 85 95
-8.5
B
ABL
FMP Beograd KK Zadar 99 86
6
B
FC
BC Cedevita Zagreb KK Zadar 85 77
liga A-1
KK Zadar Cibona Zagreb 88 96
liga A-1
Cibona Zagreb KK Zadar 96 86
liga A-1
KK Zadar Cibona Zagreb 89 78
liga A-1
KK Zabok KK Zadar 69 87
liga A-1
KK Zadar KK Zabok 98 76
liga A-1
Alkar KK Zadar 81 103
liga A-1
KK Zadar Kastela 105 56
liga A-1
KK Zadar KK Osjecki Sokol Osijek 95 79
liga A-1
Sibenka Sibenik KK Zadar 72 92
liga A-1
KK Zadar KK Hermes Analitica 83 74
liga A-1
Cibona Zagreb KK Zadar 80 98
liga A-1
CO Split KK Zadar 88 120
ABL
Olimpija KK Zadar 90 85
5.5
T
liga A-1
KK Zadar Jazan 116 94
ABL
KK Zadar Mega Leks 95 91
8
B
liga A-1
Skrljevo KK Zadar 82 99
Croatian Cup
Cibona Zagreb KK Zadar 73 61
ABL
Crvena Zvezda KK Zadar 97 67
17
B
liga A-1
KK Zadar KK Zabok 83 81
liga A-1
Zagreb KK Zadar 70 120
ABL
KK Igokea KK Zadar 94 92
3.5
T
liga A-1
KK Zadar BC Cedevita Zagreb 83 72
liga A-1
KK Zadar Alkar 93 62
liga A-1
Kastela KK Zadar 47 97
Croatian Cup
Agrodalm KK Zadar 70 103
ABL
Partizan KK Zadar 95 87
6
B
ABL
BC Cedevita Zagreb KK Zadar 102 101
13
T
liga A-1
KK Osjecki Sokol Osijek KK Zadar 72 88
Tất cảKK Zadar

3 trận sắp tới

KK Zabok
Cách đây
liga A-1
KK Hermes Analitica KK Zabok 6 ngày
liga A-1
KK Zabok Gorica 13 ngày
liga A-1
BC Cedevita Zagreb KK Zabok 20 ngày
KK Zadar
Cách đây
ABL
Union Olimpija KK Zadar 1 ngày
liga A-1
KK Zadar Gorica 6 ngày
ABL
KK Zadar Mornar Bascet 8 ngày