liga A-1
Alkar
96 - 82
(49 - 43)
Kết thúc
KK Hermes Analitica

Bảng xếp hạng

Alkar
Tr T B Ghi Mất +/- XH TL%
Tình hình chung 1 1 0 84.0 82.0 2.0 1 100.0%
Chủ 1 1 0 84.0 82.0 2.0 1 100.0%
Khách 0 0 0 0.0 0.0 0.0 4 0.0%
Last 10 1 1 0 84.0 82.0 2.0 100.0%
KK Hermes Analitica
Tr T B Ghi Mất +/- XH TL%
Tình hình chung 1 0 1 71.0 90.0 -19.0 9 0.0%
Chủ 1 0 1 71.0 90.0 -19.0 9 0.0%
Khách 0 0 0 0.0 0.0 0.0 9 0.0%
Last 10 1 0 1 71.0 90.0 -19.0 0.0%

Thành tích đối đầu   

Ngày/Giải đấu Đội bóng FT HDP
liga A-1
KK Hermes Analitica Alkar 9495
liga A-1
Alkar KK Hermes Analitica 7370
liga A-1
KK Hermes Analitica Alkar 8980
liga A-1
Alkar KK Hermes Analitica 8964
Tất cảAlkar

Tỷ số quá khứ   

Alkar
FT HDP
liga A-1
Alkar KK Zabok 8482
liga A-1
Alkar KK Zadar 81103
liga A-1
KK Osjecki Sokol Osijek Alkar 9572
liga A-1
Alkar Sibenka Sibenik 7776
liga A-1
KK Hermes Analitica Alkar 9495
liga A-1
Alkar Cibona Zagreb 8899
liga A-1
Alkar CO Split 5873
liga A-1
Jazan Alkar 9386
liga A-1
Alkar Skrljevo 7281
liga A-1
KK Zabok Alkar 7266
liga A-1
Alkar Zagreb 8071
liga A-1
BC Cedevita Zagreb Alkar 10060
liga A-1
Kastela Alkar 7364
liga A-1
KK Zadar Alkar 9362
liga A-1
Alkar KK Osjecki Sokol Osijek 8174
Croatian Cup
Alkar KK Zabok 6777
liga A-1
Sibenka Sibenik Alkar 7973
liga A-1
Alkar KK Hermes Analitica 7370
liga A-1
Cibona Zagreb Alkar 10169
liga A-1
CO Split Alkar 7954
liga A-1
Alkar Jazan 7876
liga A-1
Alkar KK Zabok 5779
liga A-1
Alkar BC Cedevita Zagreb 6188
liga A-1
Alkar Kastela 8562
liga A-1
Alkar BC Cedevita Zagreb 6383
liga A-1
Alkar KK Zabok 7678
liga A-1
Alkar Zagreb 7290
liga A-1
Alkar Skrljevo 7573
liga A-1
Alkar KK Osjecki Sokol Osijek 5487
liga A-1
Alkar CO Split 5693
Alkar
KK Hermes Analitica
FT HDP
liga A-1
KK Hermes Analitica CO Split 71 90
liga A-1
KK Zabok KK Hermes Analitica 80 51
liga A-1
KK Hermes Analitica Zagreb 95 69
liga A-1
BC Cedevita Zagreb KK Hermes Analitica 93 48
liga A-1
KK Hermes Analitica Alkar 94 95
liga A-1
KK Zadar KK Hermes Analitica 83 74
liga A-1
KK Hermes Analitica KK Osjecki Sokol Osijek 82 76
liga A-1
Sibenka Sibenik KK Hermes Analitica 93 63
liga A-1
KK Hermes Analitica Kastela 73 83
liga A-1
KK Hermes Analitica Cibona Zagreb 83 109
liga A-1
KK Hermes Analitica CO Split 85 94
liga A-1
Jazan KK Hermes Analitica 81 72
liga A-1
KK Hermes Analitica Skrljevo 77 84
liga A-1
KK Hermes Analitica KK Zabok 65 74
liga A-1
Zagreb KK Hermes Analitica 87 95
Croatian Cup
Skrljevo KK Hermes Analitica 78 63
liga A-1
KK Hermes Analitica BC Cedevita Zagreb 68 73
liga A-1
Alkar KK Hermes Analitica 73 70
liga A-1
KK Hermes Analitica KK Zadar 63 87
liga A-1
KK Osjecki Sokol Osijek KK Hermes Analitica 61 69
liga A-1
KK Hermes Analitica Sibenka Sibenik 60 87
liga A-1
Kastela KK Hermes Analitica 73 79
liga A-1
Cibona Zagreb KK Hermes Analitica 83 92
liga A-1
CO Split KK Hermes Analitica 94 67
liga A-1
Skrljevo KK Hermes Analitica 70 59
liga A-1
KK Zabok KK Hermes Analitica 83 88
liga A-1
Zagreb KK Hermes Analitica 100 69
liga A-1
Skrljevo KK Hermes Analitica 87 77
liga A-1
KK Osjecki Sokol Osijek KK Hermes Analitica 101 76
liga A-1
Sibenka Sibenik KK Hermes Analitica 93 75
liga A-1
BC Cedevita Zagreb KK Hermes Analitica 106 85
liga A-1
Jolly JBS KK Hermes Analitica 100 59
Tất cảKK Hermes Analitica

3 trận sắp tới

Alkar
Cách đây
liga A-1
BC Cedevita Zagreb Alkar 6 ngày
liga A-1
Alkar Skrljevo 13 ngày
liga A-1
Sibenka Sibenik Alkar 20 ngày
KK Hermes Analitica
Cách đây
liga A-1
KK Hermes Analitica KK Zabok 6 ngày
liga A-1
KK Hermes Analitica BC Cedevita Zagreb 13 ngày
liga A-1
Skrljevo KK Hermes Analitica 20 ngày