West Virginia
81 - 49
(37 - 23)
Hết
TCU

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến