Villanova
79 - 75
(30 - 28)
Hết
depaul

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến