World Cup AM
USA
114 - 57
(56 - 24)
Kết thúc
Uruguay

Tỷ số trực tuyến

Đội bóng 1 2 3 4 Phụ FT
USA 28 28 28 30 0 114
Uruguay 8 16 16 17 0 57