LFB
Universidad Pais Vsaco San Sebastian Woman's
45 - 67
(31 - 41)
Hết
Argon Uni Girona

Bảng xếp hạng

Thành tích đối đầu   

Tỷ số quá khứ   

3 trận sắp tới