Texas A.M
85 - 89
(32 - 42)
Hết
LSU-Shreveport

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến