DBL
Svendborg Rabbits
77 - 72
(35 - 36)
Hết
Team FOG Naestved

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến