CBA
Shanxi Brave Dragons
103 - 102
(49 - 41)
Hết
Shandong Heroes

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Shanxi Brave Dragons Dữ liệu thống kê

Shandong Heroes Dữ liệu thống kê