Seattle Storm
84 - 74
(47 - 41)
Hết
Minnesota Lynx

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Seattle Storm Dữ liệu thống kê

Minnesota Lynx Dữ liệu thống kê