Pittsburgh
68 - 73
(31 - 28)
Hết
Louisville

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến