NBA
Oklahoma City Thunder
110 - 94
(66 - 42)
Hết
Utah Jazz

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Utah Jazz Dữ liệu thống kê