NBL
Nelson Giants
69 - 75
(35 - 36)
Hết
Franklin Bulls

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến