CBA
NanJing TongXi DaSheng
107 - 120
(45 - 56)
Hết
Liaoning Dinosaurs

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

NanJing TongXi DaSheng Dữ liệu thống kê

Liaoning Dinosaurs Dữ liệu thống kê