MUBC
101 - 70
(42 - 43)
Hết
Ban Bueng Devil Rays

Tỷ số quá khứ   

Thống kê tỷ lệ Châu Á

Thống kê TL Tài Xỉu

3 trận sắp tới