NBA
Memphis Grizzlies
121 - 110
(67 - 61)
Hết
Houston Rockets

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Memphis Grizzlies Dữ liệu thống kê

Houston Rockets Dữ liệu thống kê