Los Angeles Sparks
81 - 71
(49 - 32)
Hết
Minnesota Lynx

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Los Angeles Sparks Dữ liệu thống kê

Minnesota Lynx Dữ liệu thống kê