NBA
Los Angeles Clippers
128 - 103
(66 - 50)
Hết
Cleveland Cavaliers

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Los Angeles Clippers Dữ liệu thống kê

Cleveland Cavaliers Dữ liệu thống kê