CBA
Jilin Northeast Tigers
102 - 105
(49 - 49)
Hết
Suzhou Dragons

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Jilin Northeast Tigers Dữ liệu thống kê

Suzhou Dragons Dữ liệu thống kê