ECU16 A
Italy U16
64 - 63
(33 - 38)
Hết
Greece U16

Thành tích đối đầu   

Tỷ số quá khứ