LFB
Halcon Avenida Woman's
89 - 49
(53 - 22)
Hết
Campus Promete Women's

Bảng xếp hạng

Thành tích đối đầu   

Tỷ số quá khứ   

3 trận sắp tới