NBA
Golden State Warriors
97 - 124
(47 - 65)
Hết
Dallas Mavericks

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê