Dayton
79 - 65
(38 - 33)
Hết
Virginia Commonwealth

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến