KBL
Daegu Orions
87 - 90
(46 - 55)
Hết
Busan KTF Magicwings

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến