NBB
Corinthians Paulista
103 - 92
(52 - 41)
Hết
Sao Jose Unimed

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến