Clemson
79 - 72
(40 - 33)
Hết
Duke Blue Devils

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến