Chicago Sky
88 - 86
(35 - 37)
Hết
Washington Mystics

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Chicago Sky Dữ liệu thống kê

Washington Mystics Dữ liệu thống kê