Chicago Sky
105 - 76
(44 - 41)
Hết
Phoenix Mercury

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Chicago Sky Dữ liệu thống kê

Phoenix Mercury Dữ liệu thống kê