NBA
Charlotte Hornets
94 - 108
(42 - 63)
Hết
Miami Heat

Tỷ số trực tuyến

Thống kê số liệu đội bóng

Charlotte Hornets Dữ liệu thống kê

Miami Heat Dữ liệu thống kê