KBL
Changwon LG Sakers
65 - 76
(24 - 37)
Hết
Seoul Samsung Thunders

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến