Busan KTF Magicwings
79 - 90
(36 - 48)
Hết
Daegu Orions

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến