CBA
Bayi Rockets
83 - 76
(40 - 32)
Hết
Xinjiang Flying Tigers

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Bayi Rockets Dữ liệu thống kê

Xinjiang Flying Tigers Dữ liệu thống kê