Atlanta Dream
83 - 87
(44 - 36)
Hết
Chicago Sky

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Atlanta Dream Dữ liệu thống kê

Chicago Sky Dữ liệu thống kê