Asseco Prokom Gdynia
59 - 66
(30 - 28)
Hết
Unicaja

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến