AS Sale
81 - 73
(46 - 35)
Hết
Kairouaise

Thành tích đối đầu   

Tỷ số quá khứ