Anyang KGC
88 - 80
(34 - 34)
Hết
Ulsan Mobis Phoebus

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến