Các đội có ý kiến khác nhau về phương án khôi phục lai giải VĐQG Ý

Tác giả Nghị

Thông tin bongdalu ngày 23/5/2020, Serie A đang làm kế hoạch khôi phục lại giải đấu nhưng giai đoạn hiện nay vẫn chưa được thực hiên do nhiều nguyên nhân. 

 

Serie A sẽ khôi phục lại vào ngày 13/6 nhưng có khả năng lớn sẽ bị hoãn lại đến ngày 20/6. Với phương án và hình thức khôi phục giải đấu các đội bóng thuộc VĐQG Ý Hạng Hai Ý có ý kiến khác nhau. 

 

Kế hoạch khôi phục lại giải đấu sẽ chịu ảnh hưởng khá là lớn nếu không có phương án nào để giải quyết nếu giải đấu bị hoãn lại. 

 

Bongdalu-Các đội có ý kiến khác nhau về phương án khôi phục lai giải VĐQG Ý

(Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến trong bài báo đều là ý kiến của tác giả. Bongdalu.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các bài viết và tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp do thông tin không chính xác dẫn đến.)